Пожароизвестяване

Докато системите за сигурност и видеонаблюдението защитават имуществото, то пожароизвестяването запазва живота и собствеността Ви.

Тъй като възможността за пожар не може да бъде намалена или отстранена, ранното предупреждаване и бързото погасяване на огъня са от изключителна важност.

Опасността от пожар е сред най-големите рискове, които всеки разумен човек трябва да предвиди.

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето – дим, пламък или топлина.

Бързото известяване и локализиране са от изключителна важност…

ДИОТЕХ проектира, доставя, изгражда и поддържа системи за пожароизвестяване, които намаляват риска за човешкия живот и имущество.

В допълнение към проектирането, доставката и монтажа на пожароизвестителни системи, ние предлагаме и договори за сервизна поддръжка и обслужване!