Контрол на достъпа и работно време

Системите за контрол на достъпа и отчитане на работното време се интегрират изключително бързо в бизнеса. Нуждата от системи за достъп е причинена от нарастващата необходимост от сигурност в дома или контрол на работното място.

Системата осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др., както и контрол на работното време. Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти или биометрични данни. Един потребителски чип може да се използва за отваряне на много врати, където са поставени системи за контрол на достъпа, например с един чип може да отключва асансьор, входна врата, гараж, офис и т.н.

Системите за контрол на достъпа дават възможност за:
– идентификация, контрол и ограничаване на достъпа до определени зони;
– контрол на работното време;
– точна статистика за присъствия, закъснения, командировки, отсъствия, самоотлъчки и др.на всеки служител;
– неограничен брой потребители;
– архив на регистрираните събития и справки за минали периоди;

Системите за контрол на достъпа са лесен и ефективен начин за влизането в сгради, отпада необходимостта от ключ за входната врата,имат по-голяма издръжливост (износоустойчивост) на заключващите системи.

В зависимост от Вашите нужди, „ДИОТЕХ“ ЕООД може да проектира и изгради специфични за изискванията Ви системи, които да включват комбинация от следните елементи:
-турникети;
-заключващи механизми;
-електромагнитни брави;
-хидравлични автомати за затваряне на врати;
-механизми за автоматни портални врати;
-автомобилни бариери;