Оптични и LAN мрежи

Ако накратко искаме да характеризираме времената в които живеем, то смело ще кажем, че това са годините на локалните и оптични компютърни мрежи. Те стават все по-популярни във всякакви организации за увеличаване на продуктивността от използването на персонални компютри. Изграждат се в рамките на една или няколко организации, или предприятия, където свързват компютри, работни станции, големи изчислителни машини, принтери, скенери, плотери и т.н., с което позволяват обмен на данни между тези ресурси.

ДИОТЕХ се ангажира с доставката на оборудването и системите необходими за изграждането на мрежата, която да отговаря на нуждите на вашата компания не само днес, а и за в бъдеще,това включва:
– структурно окабеляване с подходящи категории кабели, розетки, панели и др.;
– конфигуриране на LAN – IP адреси, нива на достъп, мрежови услуги, VPN и др.
– пълно конфигуриране на мрежови услуги, криптиране, нива на достъп,и др.;

В готовност сме да извършим за вас всички дейности по изграждането на нова локална (оптична) мрежа,
оптимизиране или ремонт на съществуваща локална (оптична) мрежа, поддръжка и настройка на компоненти на мрежата (компютри, лаптопи, рутери, принтери и др.).